Cho ông sếp già đụ để được tăng lương

123Zoom+1.7 Tr
- Dùng ứng dụng 1.1.1.1 để thay đổi DNS nếu không vào được website.


Cậu chuyện nói về một cô thư ký cùng đi gặp đối tác để thỏa thuận vần để về kinh doanh nhưng do cô quá đẹo khiến đối tác yêu mến đồng ý sẽ thỏa thuận với cô cả đời với một điều kiện…

Cho ông sếp già đụ để được tăng lương
Thể loại:
    Tắt QC